تاریخچه جشن بالماسکه+ تصاویر بالماسکه

تاریخچه جشن بالماسکه+ تصاویر بالماسکه

جشن بالماسکه ای که در بین عوام رایج است در واقع اصلا بالماسکه نیست چرا که میهمانان می توانند نقاب از چهره خود در میهمانی بردارند. جالب است بدانيد كه ويژگي اصلي و مهم ميهماني بالماسكه شناخته نشدن است. مهمانی های بالماسکه در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا رواج بسیاری پیدا کرد.

bal-masqué-mask11-e2

ادامه مطلب